Fokus på krav i it-softwareprojekter

Fokus på krav i it-softwareprojekter
 

Fejl er guld – hvis du ellers kan finde dem!
Vi har erfaringer for, at det gælder om at finde fejlene så tidligt som muligt i it projektforløbene, men hvordan gør man det egentligt i praksis?
Nyt koncept til kvalitetssikring
Scott/Tiger har udviklet et nyt koncept til kvalitetssikring af krav, som hedder ”Requirements Quality Assurance” (RQA). Det består i at en eller flere af Scott/Tigers erfarne og veluddannede konsulenter kan hjælpe kunden til succesfulde it software projekters implementeringer via øget fokus på kvaliteten i kundens kravbeskrivelser og kravstyringsprocesser. F.eks. er det vigtigt at krav beskrives således, at der tidligt i projektforløbet kan udarbejdes test cases på baggrund af kravene. Dette bidrager til en højere effektivitet og kvalitet i den senere test af systemet.
RQA-gruppen fra Scott/Tiger kan deltage før, undervejs i eller efter et projekts kravfase og henvender sig både til it-projekter med nyudvikling af software og redesign af eksisterende it systemer samt ved implementering af et standardsystem ude hos kunden.
Konceptet består af en kick off workshop og et eller flere review møder hos kunden samt udarbejdelse af en afsluttende rapport omkring krav.
Bedre kvalitet til lavere pris
Benefits for kunden i Scott/Tigers nye kvalitetssikringskoncept for krav er bl.a.:
⦁    Højere kvalitet i kravbeskrivelser og dermed også i det kommende slutprodukt
⦁    Hurtigere og mindre omkostningstungt projektforløb, fordi fejl bliver fundet tidligst muligt
⦁    Minimering og bedre afdækning af risikofaktorer for it projektet og kunden
⦁    Rådgivning der sikrer at kravene er testbare og implementérbare
⦁    Færre drifts- support og vedligeholdelsesomkostninger, når it-projektet er afsluttet og systemet er implementeret med højere kvalitet.
Dårlig kravstyring svarer til 80 % af alle fejl
Ifølge statistik fra Dansk IT kan 80 % af alle fejl i it projekter henføres til dårlig kvalitet/struktur i kravstyring og kravdokumentation. Scott/Tigers konsulenter kan hjælpe med at strukturere og dokumentere kravene til et it- softwareprojekt.
Et af de kravstyringsværktøjer vi anbefaler er Blueprint. Her kan du som kravsforfatter forfatte dine krav som ren tekst, User Stories, Mock Ups, Flow diagrammer mm. Hertil kommer at du kan ’collaborate’ med andre om dine krav, så disse bliver så præcise som muligt. Når denne fase er gjort, kan du importere kravene til HP Quality Center og herfra  knytte hvert krav sammen med en test case tidligt i projektforløbet. Dermed sikres automatisk sporbarhed til test cases, test runs og fejl hele vejen i udviklingsprocessen, når man samtidig bruger Blueprint/QC til testgennemførelse og fejlstyring.
Kontakt Scott/Tiger
Hvis du vil vide mere om Scott/Tigers krav- og testydelser eller om Blueprint eller få tilsendt vores ’Requirements for Dummies’, så er du velkommen til at kontakte direktør
Ole Kramer via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller pr. tlf.: +45 4546 0305.