Kan du bruge testautomatisering til at spare penge?


Kan du bruge testautomatisering til at spare penge?
Scott/Tiger hjalp Skandinavisk Data Center A/S (SDC) med at anvende testautomatisering og dermed forbedre kvaliteten af driften og samtidig spare penge
Scott/Tiger introducerede den 4. oktober et Executive Breakfast seminar med testautomatisering som emne. Det emne havde Scott/Tiger allerede berørt i foråret, men denne gang var tilgangen en anden.
Nu handler det om, hvordan ledelsen ser på mulighederne i testautomatisering.
SDC’s ledelse besluttede, at de med testautomatisering ville have bedre kvalitet og spare penge på samme tid. Formålet for ledelsen var at øge kvaliteten i de løsninger, som blev udviklet og overgivet til forvaltning.
En simpel iagttagelse var, at SDC gennemsnitligt brugte 8 måneder til at udvikle en applikation, men at man gennemsnitligt driftede den i 14 år. Konsekvensen af denne iagttagelse er, at man ikke skal tænke projektøkonomi, men i stedet tænke hele applikationens levetid ind i sine kalkuler. Tænker man samtidig på, at SDC har 12 årlige releases, så begynder der at tegne sig et billede af, hvor man med fordel kan sætte ind for at øge kvaliteten og spare penge samtidigt.
SDC øgede produktiviteten med testautomatiseringen
SDCs ledelse besluttede, at alle it-projekter skulle allokere 20 % af projektbudgettet til test. Af disse 20 % skulle de 5 % allokeres til at automatisere regressionstesten. Regressionstesten ville således køre under systemtesten som en natlig kørsel og næste morgen ville samtlige udviklere kunne se, om deres nye kode havde introduceret fejl i applikationen. Dette øger produktiviteten men reducerer også antallet af fejl.
SDC havde det delmål, at der i systemtesten skulle findes 5 % af alle fejl ved brug af regressionstesten.
I dag i 2012 er dette helt oppe på 15 %!
De 12 årlige releases blev hurtigere gennemført og havde færre fejl
En stor fordel ved SDCs testauomatiseringsprocess er, at når applikationen overleveres til forvaltning, så overleverer projektet ligeledes den automatiserede regressionstest. For forvaltningen betyder det, at de 12 årlige releases, der kører, kan gennemføres hurtigere og med færre fejl.
SDCs investering blev tjent hjem efter 12 måneder
Efter Scott/Tigers hjælp til testautomatisering udtaler SDC: ”Vi har i dag en bedre kvalitet i vores drift og har samtidig tjent vores investering hjem på under 12 måneder”.
Kontakt Scott/Tiger for at høre mere om testautomatisering
Vil du undersøge om din virksomhed kunne gøre SDC kunsten efter, så kontakt Ole Kramer fra Scott/Tiger og hør mere om mulighederne. Start f.eks. med Scott/Tigers Testautomatiserings assesment og find ud af, hvad der kræves for, at din virksomhed kan komme i gang.
Hvis du vil vide mere, så kontakt: Ole Kramer. Bed eventuelt om at få udleveret nedenstående data sheets. | Mobil: 24 41 06 30 | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skandinavisk Data Center A/S sender testautomatisering mod nye højder
Testautomatiserings assesment